امام حسن علیه السلام

🔻 امام حسن علیه السلام فرمودند:

💠چنان برای دنیایت تلاش کن که گویا همیشه زنده ای،
و چنان برای آخرتت تلاش کن که گوئی فردا مرگت فرا می رسد.
📚 (الحیاة، ج 4، ص 62)