✨اندیشه های  زیبا و روشن 
رویاهای زیبا 
احساس زیبا 
و رفتار زیبا می آفرینند

 💫وذهن دارای افکار مبهم و تاریک 
 تنهارنگی که در زندگی می بیند 
سیاهی و تاریکیست!!💥
#Ar.Am